Fra 18 mio. til 28 mio. dkk via automatiseringer hos Kjærgaard Paprør

Per Kjærgaard hos Kjærgaard Paprør