Udvidelse 2014

Det stigende aktivitetsniveau betyder, at Blaaholm skal bruge mere plads.

Vi har haft et stigende behov for plads gennem 2013, og rigtig meget tyder på at det fortsætter de kommende år. Vi ønsker med vores udvidelse at sikre, at vi kan følge med efterspørgslen. Men nok så vigtigt, vi ønsker gode produktionsfaciliteter, så vi kan fortsætte med at leverer løsninger, der efterkommer de stigende krav.
 
Vores nye produktionshal er på 900 m2 - med en frihøjde på 6,4 meter - og  200 m2 kontorareal, der primært skal bruges af teknisk afdeling.Med udvidelsen ønsker vi at sikre de bedst mulige rammer for et effektivt flow i arbejdsprocesserne. Ligesom vi ønsker at sikre gode rammer for et godt arbejdsmiljø.