Sikkerhed

Fokus på sikkerhed i arbejdet
Mange af Blaaholms arbejdsopgaver indebærer brug af maskiner. Og mange af de løsninger, vi producerer, er meget tunge enheder. Derfor er det helt naturligt, at vi har fokus på sikkerhed i arbejdet.

Som udgangspunkt har vi fokus på sikkerheden af hensyn til alle medarbejderne. At en høj grad af sikkerhed også betyder større leveringssikkerhed, er en positiv ”sidegevinst” til glæde for kunderne.

Når vi arbejder hos vore kunder, indhenter vi altid information om kundens krav til sikkerhed. Men som minimum vil vi altid overholde vores egne krav til sikkerhed.

Blaaholm A/S er naturligvis tilmeldt EASY, Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker. Siden 2008 har vi haft tre hændelser, der har betydet sygemeldinger på 1-3 dage. Hændelser vi naturligvis ønsker at undgå i fremtiden.
 
Blaaholm har fokus på forebyggelse af arbejdsskader og hvert 3. år har vi en APV gennemgang. Vores mål er en sikker arbejdsplads uden arbejdsulykker.

"Høj fokus på arbejdssikkerhed er til fordel for alle."