Et godt samarbejde og en løsning af høj kvalitet

Opgaven

Ejer og adm. direktør Allan Pagaard udtaler:
”Schanflex ønskede en ny maskine til svejsning af PVC, der var bedre end de eksisterende på markedet. Målet var bedre svejsekvalitet og hurtigere procestid, hvor der samtidigt blev taget hensyn til arbejdsmiljøet for medarbejderne. Blaaholm A/S blev valgt til opgaven, fordi de var gode til at forstå hvad jeg ønskede, samt at de kunne supplere med nye ideer til løsningen.”

Processen

Allan Pagaard var meget bevidst om hans ønsker. Vores rolle var at supplere og komme med forslag til den endelige løsning. Trods en stram tidsplan og udfordringer med el-styringen lykkedes det at levere maskinen til rette tid.

Løsningen

Efter mindre tilretninger og udskiftning af en elmotor, der var forkert dimensioneret, udtaler Allan Pagaard: ”Svejsemaskinen som Blaaholm har konstrueret, har mere end halveret den oprindelige procestid. Samtidig med at svejsningerne er stærkere. Endvidere er arbejdsmiljøet for medarbejderne (arbejdsstillinger) forbedret markant, og maskinen er væsentlig bedre i forhold til eksisterende maskiner på markedet.”

Samarbejdet

Allan Pagaard udtaler om samarbejdet: ”Blaaholm var gode til at forstå mine ideer og ønsker samt komme med nye ideer til løsningen. En god og ligetil dialog, hvor alle byder ind. Rart med kun en kontaktperson, der også var konstruktør og projektleder. Den endelige løsning er af høj kvalitet.”


Hent casestorien som PDF >>

Fakta BoksEjer og adm. direktør Allan Pagaard
Schanflex ApS


Schanflex er en moderne produktionsvirksomhed, der har udviklet meget unikke metoder inden for Svejsning med højfrekvens og varmluft i PVC, PU og PE. Produkterne er både lufttætte og vandtætte emner, som anvendes indenfor rednings-og beredskabsmateriel, overdækninger til Gylletanke, lagertanke til biogas anlæg, bælgesystemer for transport af f.eks. fødevarer.