Succesfuld recertificering i Blaaholm

Oprettet d.

Succesfuld recertificering i Blaaholm

Vi har netop recertificeret og opdateret vores kvalitetsstyringssystem fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015.

”Det har været en succesfuld audit gennemført af Force Certification og det gik forrygende, da der kun blev rejst 3 små afvigelser. Der blev fra Force Certification lagt vægt på at vi har et velfungerende system, som anvendes som det er tiltænkt” fortæller produktionschef Kim Stenager.

Vi har daglig fokus på vores kunders behov ved at engagere vores medarbejdere og leverandører for at levere de bedste løsninger til vores kunder. Det er enestående at opleve medarbejdernes opbakning og vores udbytte af kvalitetsarbejdet, når medarbejderne har en konstant daglig fokus på kvalitetsarbejdet.

Vores miljøpolitik er indarbejdet nu, og i Blaaholm er der sat gang i en proces for løbende energioptimeringer. Vores affaldshåndtering er tilmed forbedret, således at en større mængde af vores affald sendes til genanvendelse.

Det er vigtigt for os at have risikostyring både i virksomheden og i særdeleshed i projekterne. Det bliver med recertificeringen i højere grad arbejdet med risikostyring. Den ny ISO 9001:2015 standard er omformuleret og risikostyring er blevet en integreret del. Processer og forbedringstilgangen er grundpiller i standarden (PDCA= Plan, Do, Check and Act).

Alle kunder er velkomne til at gennemføre produktionsaudits i forbindelse med fremstillingen af deres produkter, ligesom vi også altid står til rådighed for besøg i forbindelse med leverandørgodkendelser.

I Blaaholm ønsker vi til enhver tid at levere ydelser af høj kvalitet - både når det gælder løsninger og den personlige kontakt.