Fra 18 mio. til 28 mio. dkk via automatiseringer hos Kjærgaard Paprør

Oprettet d.

Fra 18 mio. til 28 mio. dkk via automatiseringer hos Kjærgaard Paprør

Vi møder Per Kjærgaard i arbejdstøjet og han er klar til at vise os sin produktion. Per etablerede Kjærgaard Paprør i 1993 sammen med sin bror. Han er produktionsmand med stort P og elsker at rode med maskinerne og få det til at spille optimalt. Blaaholm har leveret 4 robotanlæg til Kjærgaard Paprør og det femte anlæg er ved at blive indkørt.

På kontoret møder vi Pers ægtefælde - en smilende Anna Marie Kjærgaard og sønnen Lasse, der begge varetager salg og administration og den sorte labradorhund Panda, der sørger for hyggen i den familieejede virksomhed.

 

Omstillingstid optimeret fra 45 minutter til 2 minutter

I produktionen støder vi som det første på en Blaaholms automationsløsning i aktion. Per fortæller et robotanlægget i 2017 erstattede en gammel udtjent maskine. Det nye anlæg har øget produktionshastigheden med op til hele 70%. Nu produceres et rør hver 3. sekund! Samtidigt er omstillingstiden – hvor vi kan ændre på rørenes længde - også optimeret betragteligt. Før tog op til 45 minutter at omstille maskinen - nu tager det kun 2 minutter.

Vækst og medarbejdertilfredshed

Kjærgaard Paprør har vækstet godt de seneste 10 år. Deres omsætning er steget fra 18 til 28 mio. dkk. Automationsløsningerne har sikret væksten, da de fleste manuelle opgaver nu kan løses af robotter og automatiske maskiner.

”Tidligere havde vi en mand til hver manuel løfteopgave. I dag kan én enkelt mand betjene 5 forskellige maskiner samtidigt. Dette er også en fordel for medarbejderne. Der er mindre risiko for arbejdsskader, da de gentagende løfteopgaver foretages primært af robotter” fortæller Per.

Trods Kjærgaard Paprørs teknologiske udvikling og vækst, har de igennem de sidste 10 år haft det samme antal medarbejdere nemlig 12. Når man hører om robotter i produktionsvirksomheder frygtes det altid, at de vil erstatte medarbejdere.  Kjærgaard Paprør har formået at finde balancen, og har ikke set sig nødsaget til at fyre medarbejdere. Dette skyldes at produktionsvolumen er meget højere, så medarbejderne har mere at se til i produktionen og ved efterbehandling af produkterne.

”Medarbejderne er glade for vores udvikling. De har fulgt udviklingen og set fordelene ved vores omstilling. De bliver mindre fysiske slidte og har mere overskud nu” uddyber Per.

Værdien i samarbejdet med Blaaholm

Samarbejdet mellem Kjærgaard Paprør og Blaaholm startede for omkring 8 år siden. Per har altid sat stor pris på Blaaholms åbenhed, mens projekterne kører, og muligheden for at deltage i alle faserne i projekterne. Per nævner især værdien af samarbejdet med Simon Bak og Bo Hansen under projekterne.

Per roser deres tekniske knowhow og evnen til at løse tekniske udfordringer på en effektiv måde. ”De kan mere end de fleste, dem kunne vi godt bruge nogle flere af i faget” fortæller Per.

Selve kvaliteten af Blaaholms løsninger er også noget Per værdsætter. Per uddyber at ”Blaaholms løsninger er stabile. De anvender kvalitetskomponenter, der er nemme at skaffe og med en god service efterfølgende. Når jeg mangler reservedele, ringer jeg også til Simon eller Bo. De ved præcis hvad jeg skal bruge, og kan lynhurtigt bestille det hjem.” Samarbejdet har stor værdi for Kjærgaard Paprør og giver dem en velfungerende optimeret produktion med høj driftssikkerhed.

Kjærgaard har planer om fortsat at satse på robot- og automationsløsninger og planlægger at gennemføre mindst et projekt om året. ”Vi kan slet ikke lade være” slutter Per Kjærgaard.