Kvalitet

"Blaaholm går ikke på kompromis med kvaliteten".

Derfor er Blaaholm A/S’s forretningssystem en integreret del af alle medarbejderes hverdag. Igennem dette system håndteres risiko -og kvalitetsstyringen i overensstemmelse med de gældende krav i ISO 9001:2015, ISO 3834-2 & EN 1090.

Forretningssystemet er auditeret og godkendt af FORCE Certification A/S. 

 

I Blaaholm arbejdes der efter et forretningssystem, hvori der er implementeret flere gates, her tages der højde for projekternes delmål samt overleveringer imellem de forskellige afdelinger. Dette er indført for at sikre, at alle kvalitetskrav efterleves igennem hele udvikling og fremstillingsfasen frem til aflevering/installation hos kunden.

 

 

Alle kunder er velkomne til at gennemfører produktionsaudits i forbindelse med fremstillingen af deres produkter, ligesom vi også altid står til rådighed for besøg i forbindelse med leverandørgodkendelser.

Vi tror på, at alle er bedst tjent med løsninger, hvor kvaliteten er i højsædet - både når det gælder konstruktion og den endelige løsning.

Blaaholm har et net af underleverandører, som alle er godkendte iht. de krav som er opstillet i forretningssystemet, samtidig gennemføres der løbende produktionsaudits hos vores underleverandører af især svejste komponenter. Dette sikrer kvaliteten og efterlevelsen af specificerede krav.

Blaaholm stiller store kvalitetskrav til sine underleverandører og samarbejdspartnere.

"Blaaholm ønsker at levere ydelser af høj kvalitet - både når det gælder løsninger og den personlige kontakt" 

Vores kvalitetspolitik:

 • Alle projekter skal gennemføres i overensstemmelse med kundens ønsker/specifikationer.

 • Vores løsninger skal være innovative, og være med til at sikre vore kunder konkurrencefordele.

 • Åbenhed og troværdighed i vores dialog med kunder og andre interessenter er en selvfølge, hvilket vores holdninger og værdigrundlag skal sikre. Vores forretningssystem og projektledelse skal understøtte dette.

 • Blaaholms interesser skal sikres igennem vores projektledelse og forretningssystem.

 • Projekter skal sikres ved hjælp af interne eller eksterne teknologiholdere

 • Medarbejderne skal være kvalificerede til de opgaver de tildeles og samtidig skal Blaaholm’s kompetencebehov sikres igennem efteruddannelse, intern uddannelse og nyansættelser.

 • Alle medarbejdere skal kende Blaaholms historie og derved have en forståelse for udviklingen og virksomhedens forventninger til dem.

 • Vi skal overordnet søge løsninger og muligheder som tilgodeser vores kunder, men som samtidig også vil påvirke Blaaholms udvikling positivt. Dette gælder både økonomisk og imagemæssigt.

 

Vores kvalitetsmål:

 • Max. 1% af omsætningen til fejlrettelser (internt).

 • Reklamationsomkostninger må max. udgøre 0,5% af omsætningen.

 • Leverandørfejl må max. udgøre 5% af den samlede omkostninger for interne fejlrettelser.

 • Målene fastsættes i vores kvalitetsgruppe, og der bliver løbende fulgt på på status/resultater.