Engineering

Mange virksomheder har ideer til nyt udstyr, der både kan være meget komplekst og mere enkelt, men de interne ressourcer kan af forskellige årsager ikke løfte opgaven. Udvikling af et nyt produkt eller ny løsning kræver både projektledelse, innovative ideer og en lang række tekniske kompetencer.

 

Blaaholm bliver valgt på grund af erfaringer, kompetencer og ressourcer, der kan tilpasses den enkelte opgave. Kunderne har endvidere mulighed at vælge de opgaver de ønsker, vi skal udføre, og hvilke opgaver kunderne selv vil udføre. Vi tager udgangspunkt i denne opgavedeling:

 

 • Koncept/Layout – Business case
 • FEM/Analytiske beregninger
 • Risikovurdering/styring
 • Brugermanualer
 • CE mærkning
 • Konstruktion
 • Produktion
 • Intern montage
 • Installation
 • Service

 

Vores projektmodel indeholder nogle klart opdelte opgaver, som den enkelte kunde kan vælge i mellem. Det betyder også, at de opgaver vi udfører, kan være både store og små. Uanset opgave størrelsen er sparring under hele forløbet en naturlig del af hele processen.

 

 

 

Kontakt

Søren Thomsen 
Teknisk sælger
+45 4182 5480
st@blaaholm.com

Vi løser bl.a. opgaver for:

 • LM Windpower A/S
 • Fanø Kranservice A/S
 • Exruptive A/S

Se flere referencer og case stories her >>