”Automation er midlet til at fastholde og skabe arbejdspladser”

Opgaven

Adm. direktør og ejer Dan Petersen fortæller om baggrunden for seneste investering: ”Råvarerne leveres enten flyende fra Tyskland i tankbiler eller fra Kina i fast form pakket i kasser, der er stablet på paller. Med henblik på at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, har vi valgt at automatisere de tunge og ensartede løft og udpakning, når råvarerne kommer i pakker. Tidligere blev hver enkelt pakke, der vejer 25 kg, løftet op på et bord, hvorefter de blev skåret op med en kniv.
Vi tog kontakt til Blaaholm, der tidligere har hjulpet os med at automatisere vores produktion.”

Løsningen

Efter analyse af behovet og gennemgang af processen, er løsningen blevet en robot med en lang række funktioner. Med lasercensor finder robotten selv kassen på pallen, da kasserne står meget uensartet er lasercensor afgørende for håndtering uden fejl. Robotten løfter kassen fra pallen, manøvrerer kassen rundt på et bord med tre roterende knive, der skærer kassens bund op i tre sider. Herefter tømmes kassen - den rystes indtil den er tom. Robotten kender vægten på en tom kasse, hvorfor kassen tømmes 100 %. Paraffinblokkene kører på et transportbånd op i en smeltetank. Robotten afleverer den tomme kasse på et transportbånd, der kører den tomme kasse ind i en pappresser. Alle processer er fuldautomatiske.
Dan Petersen fortæller om fordelene ved denne løsning: ”Vi har først og fremmest fået en løsning, der sikrer et godt arbejdsmiljø, så vores medarbejdere ikke bliver nedslidte. Dernæst er denne robotløsningen, sammen med de andre robotløsninger, med til at sikre, at vi fortsat er konkurrencedygtige. Løsningen er også med til at sikre, at vi kan købe råvarerne, hvor de er billigst.”

Samarbejdet

”Vi valgte Blaaholm som leverandør, fordi de er gode til at forstå vores ønsker, komme med gode løsninger og ikke mindst overholde aftaler.” Slutter Dan Petersen.


Hent casestorien som PDF >>

Fakta Boks

Citater: Dan Petersen, Direktør
Cidex A/S producerer stearinlys af 100 % stearin og bloklys af 100 % paraffin til hele verden. Siden starten i 1993 er virksomheden gået fra at være meget manuel til at være Nordeuropas mest højteknologiske virksomhed i denne branche.