Blaaholm A/S

Blaaholm er ekspert i specialudstyr og maskiner

på et højt teknisk niveau
Blaaholm udvikler, konstruerer og fremstiller specialudstyr og maskiner, hvor kravet er høj kvalitet og teknisk kompetence.

Vi benytter i stigende grad underleverandører. Der kan være forskellige begrundelser for brug af underleverandører, men for os er udgangspunkt, at den ”bedste” altid skal løse opgaven. Målet er at levere det, vi har aftalt. Det betyder at vi leverer:
 

  • Den tekniske rigtige løsning
  • I den aftalte kvalitet
  • Til aftalt tid og pris

 
Ønsket om kort leveringstid kan også betyde, at der vælges underleverandører. Men uanset dette leveres en løsning fra Blaaholm altid i den aftalte kvalitet til den aftalte tid.
Som et naturligt led tilbyder vi også en vedligehold- og serviceplan til de enkelte løsninger. Endvidere tilbyder vi service og vedligehold på eksisterende produktionsudstyr.

" Målet er høj håndværksmæssig kvalitet til aftalt tid og pris."

Vi er også medlem af metal-supply.dk