Organisation

Organisation til effektiv opgaveløsning
Vores organisation er opbygget således, at vi kan løse opgaverne bedst muligt. Det betyder, at vi organiserer os i forhold til de konkrete opgaver.

Nogle opgaver kræver mange ressourcer - andre mindre. Hvis vi ikke har tilstrækkelige eller de rigtige ressourcer i ”huset”, har vi et samarbejde med en lang række eksterne kapaciteter. I praksis betyder det, at vi har et meget tæt samarbejde med flere selvstændige håndværkere, der er med til at sikre en stor grad af fleksibilitet til glæde for vores kunder og medarbejdere.

Ønsker du at se hvordan vi er organiseret kan du klikke her >>