Kvalitet og sikkerhed

Kvalitet og sikkerhed i alle løsninger 

- og for vores medarbejdere
Blaaholm ønsker altid at levere produkter/løsninger, der sikrer, at den stillede opgave løses og kunderne er tilfredse. Et meget vigtigt mål, da tilfredse kunder er vores bedste reklame. Men det er lige så vigtigt, at løsningerne produceres under hensyntagen til vores medarbejderes sikkerhed.

Blaaholms ISO 9001 certificering skal ses som et naturligt led i vores bestræbelser på at være en kompetent samarbejdspartner.